Opiekę nad pacjentami POZ przejmuję przychodnia:
NZOZ PROMEDICA GP
ul. Szelburg Zarembiny 19
+48 52 343 07 69