REKRUTACJA NA BADANIA KLINICZNE

Prowadzimy obecnie rekrutację do badania klinicznego, którego celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania CT-P13 (podanie podskórne) w porównaniu z placebo u pacjentów z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w postaci umiarkowanej do ciężkiej.

Kto nie może wziąć udziału?
- Pacjenci w remisji
- Pacjenci uprzednio leczeni infliximabem
- Pacjenci uprzednio leczeni dwoma albo więcej lekami biologicznymi lub inhibitorami JAK

CT-P13 to podawana podskórnie postać leku CT-P13 iv (formy dożylnej). CT-P13 iv; jest lekiem biopodobnym do infliximabu, zarejestrowanym w ponad 89 krajach.

W przypadku zainteresowania udziałem w tym badaniu klinicznym prosimy o kontakt.
693 972 078